Τοις εντευξομένοις ή Το μεταβουλεύεσθαι (το σκέπτεσθαι εκ των υστέρων) Επιμηθέως έργον ού Προμηθέως

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1997)

Article

Η υπέροχη Ελληνική Μυθολογία περιλαμβάνει στις χαρίεσσες δέλτους της την ιστορία του Eπιμηθέως, ενός εκ των τεσσάρων υιών του Ιαπετού, βασιλέως των Τιτάνων, ο οποίος, αντιΘέτως προς τον αδελφόν του Προμηθέα, εσκέπτετο πάντοτε περί ενός θέματος, αφού όμως αυτό ήδη ήτο γεγονός, επομένως οι σκέψεις του αυτές, δεν ανέτρεπαν τα συντελεσθέντα .

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/