Τοις εντευξομένοις ή Περί Ανθρωποκεντρικής Δημόσιας Διοίκησης

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1998)

Article

Είναι αληθές, ότι περί της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης έχουν λεχθεί κατά περιόδoυς πολλά πράγματα όπως: « Η Δημόσια Διοίκηση είναι αφ' εαυτής τεταγμένη στην πραγμάτωση της Ιδέας της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και του Κράτους Προνοίας, υπέρ και χάριν των Διοικουμένων, μακράν Κομματικών θυελλωδών αντιπαραθέσεων και Κομματικών σκοπιμοτήτων».

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/