Τοις εντευξομένοις ή Περί δημοσίων υπαλλήλων και Περί του Συστήματος των λαφύρων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1997)

Article

Οι σκέψεις, οι οποίες παρατίθενται εν συνεχεία περί του θέματος μείωσης του αριθμού των υπηρετούντων, τόσο στο Νομικό Πρόσωπο της Πολιτείας , όσο και στα επί μέρους πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα, τα υπό του Ελληνικού Κράτους εξαρτώμενα ή ελεγχόμενα (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κ.λ.), παρατίθενται εν γνώσει των δυσχερειών του εγχειρήματος και παρά το γεγονός, ότι ο Πλάτων διεκήρυξε στον «Φαίδωνα» (XXXV 85 C-D).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/