Ειδήσεις περί της λειτουργικής και ηθικής ζωής της αρχέγονης εκκλησίας μέσα από τα κείμενα των αποστολικών πατέρων

Κωνσταντίνου, Αιμίλιος (2015)

Thesis

Τα έργα των Αποστολίκων Πατέρων αποτελούν μέγα απόκτημα για την Εκκλησία. Η σπουδή τους μας εισάγει στην κατανόηση της ζωής της πρώτης αρχέγονης Εκκλησίας. Ιδιαίτερα η ενασχόληση μας με τη λειτουργική και ηθική ζωή είναι μεγάλης σημασίας, γιατί μέσα από τα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων μας παρέχονται ειδήσεις οι οποίες απετέλεσαν την πορεία της μετέπειτα μετεξέλιξης του τεράστιου έργου και της πράξης στις λειτουργικές ακολουθίες, όπως και στην καθημερινή εκκλησιαστική ζωή των μελών της Εκκλησίας.