Η γυναίκα κατά τους κανόνες της εκκλησίας

Παπαδάμου, Κυριακή (2015)

Thesis

Μέσα στο πέρασμα των αιώνων η θέση της γυναίκας, τόσο στην κοινωνία, όσο και στη θρησκεία έχει περάσει από πολλά στάδια. Η αμφισβήτηση της θέσης και του ρόλου που μπορεί να έχει η γυναίκα στην κοινωνία είναι μεγάλη. Με το πέρασμα, όμως, του χρόνου η εικόνα της γυναίκας έχει αλλάξει ουσιαστικά.Η θέση της γυναίκας στον Χριστιανισμό επηρεασμένη από τις κοινωνικές συνθήκες της κάθε εποχής πέρασε από πολλά στάδια, τόσο της αμφισβήτησης, όσο και της ισότιμης κατάταξης της με τον άνδρα. Ο Χριστιανισμός, σε αντίθεση με τη δυσμενή θέση που έθετε η κοινωνία την γυναίκα, ανατίμησε τη θέση της. Εξυψώνει την γυναίκα ως πρόσωπο αποδίδοντάς της ρολό ζωτικής σημασίας. Η ανύψωση της στην Εκκλησία αποδεικνύεται και από τον θεσμό των διακονισσών που έδειχνε την νέα πραγματικότητα για τη θέση της γυναίκας στο χώρο της.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων