Κοινωνικά στοιχεία της Καινής Διαθήκης στο Κοράνι

Ευθυμίου, Ηλίας (2015)

Thesis

Συνήθως οι άνθρωποι ασχολούνται με την δική τους θρησκεία, αυτό δηλαδή που διδάχθηκαν από παιδιά, είτε μέσω των γονέων των είτε μέσω των σχολείων. Από φόβο πολλές φορές ή από άγνοια ή και από αισθήματα υποτίμησης οποιασδήποτε άλλης θρησκείας δεν ασχολούνται με άλλη θρησκεία. Μία τέτοια ενασχόληση πιθανόν να θεωρηθεί ως αμάρτημα ή και ως επικίνδυνο μονοπάτι. Είναι δε πιθανόν η ενασχόληση με άλλη θρησκεία να μειώσει την εμπιστοσύνη του πιστού στη δική του θρησκεία. Ακόμη είναι πιθανή η μετακίνηση του σε άλλη θρησκεία.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων