Οι θεολογικές απόψεις του Πλήθωνα Γεμιστού με βάση το έργο του «Νόμοι»

Antoniou, Giorgos (2015)

Thesis

Η ανάλυση και η κριτική του πληθωνικού θεολογικού συστήματος, ο έλεγχος και η κριτική των επιχειρημάτων του φιλοσόφου, αλλά συνάμα κι η κατανόηση του τρόπου σκέψης του αποτελούν τους στόχους αυτής της εργασίας. Η επιλογή του θέματος «Οι θεολογικές απόψεις του Πλήθωνα με βάση το έργο του «Νόμοι»» οφείλεται στη φήμη και τη σπουδαιότητα που χαρακτηρίζουν την ευρύτερη δράση του Γεμιστού. Υπάρχει μεγάλη έλξη προς τον Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα στον επιστημονικό χώρο των βυζαντινών και αναγεννησιακών σπουδών και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που ενδιαφέρεται για την πνευματική κληρονομιά της Ευρώπης.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων