Ο Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ' (1916-1933) και η συμβολή του στην εξύψωση και αναβάθμιση του κλήρου

Νικολάου, Μιχαήλ (2015)

Thesis

Στα πλαίσια της εκπονήσεως της διπλωματικής μου εργασίας ως μεταπτυχιακού φοιτητή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογικών σπουδών του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου, αποφάσισα κατόπιν προτροπής του σύμβουλου καθηγητού μου κ. Νίκου Ζαχαρόπουλου, να ασχοληθώ με το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου του Γ’ (1916-1933), και ιδιαίτερα με τις προσπάθειες που κατέβαλε για εξύψωση και αναβάθμιση του ιερού κλήρου της Κύπρου.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων