Ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση: η αποπεριφερειοποίηση των εθνικών τραπεζικών τομέων: (ανάλυση της ελληνικής περίπτωσης)

Vliamos, Spyros ; Kyriazis, Nikos (1993)

Book

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/