Τοις Εντευξομένοις ή Ευρωπαϊκη Ένωσn: οράματα και προσδοκίες

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2008)

Article

Όταν πριν από εξήντα περίπου έτη, οι γεννήτορες' της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεταν τα θεμέλιά τηςκαι μάλιστα υπό συνθι/κες πέραν ενός ορίου τραγικές, είχαν κατά νου και την «Επόμενη» ημέρα του όλου εγχειΡιίματος, δηλαδή την πολιτική ένωση του ευρωπαϊκού χώρου. Παρέλκει η αναφορά εδώ όλων των μεγαλειωδών στιγμών, των παλινωδιών και των ατυχιών της πορείας του ευρωπαϊκού οράματος, μοναδικού ως προς την σύλληψη, την εκτέλεση και την λειτουργία του από την εποχή της συγκρότησης των πρώτων ανθρωπίνων κοινωνικών σχηματισμών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/