Τοις εντευξομένοις ή Η Ελληνική απόβαση σε Χώρες των Βαλκανίων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2005)

Article

Έχει λεχθεί κατά το παρελθόν, ότι «η άλλη» ενδοχώρα της Ελλάδος είναι τα Βαλκάνια, μετά των οποίων, τεχνικώς τουλάχιστον, η δυνατότητα προσέγγισης και επικοινωνίας είναι δεδομένη. Υπ' αυτή την έννοια το έντονο ενδιαφέρον τηςΕλλάδος για την εν λόγω «ενδοχώρα» είναι προφανώς αυτονόητο και ως εκ τούτου παρέλκει όποιαδήποτε παράθεση σχετικών επιχειρημάτων. Το εν λόγω ενδιαφέρον «μεταφράζεται» σε θετικές δράσεις και ενέργειες, τόσον του επισήμου Κράτους, όσον και των Ελλήνων Επιχειρηματιών

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/