Τοις εντευξομένοις ή Περί Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2004)

Article

Η υπογραφή της Συνθήκης για την Θέσπιση Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Campidoglio της Ρώμης την 29η Οκτωβρίου τρ. έτ. υπό των 25 Aρχηγών Κρατών Μελών της Ένωσης, αποτελεί κατά γενική εκτίμηση ιστορικό σταΘμό στην πορεία της Ευρώπης, και, κατ' επέκταση της ΑνΘρωπότητας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/