Οι επενδυτικές δραστηριότητες των Περιφερειών και των συναφών νομικών μορφωμάτων των 25 Χωρών-Μελών της Ε.Ε

Athanasopoulos, Constantinos GE. ; Grouzi, Dionisia ; Kortzinos, Pavlos ; Latsou, Sophia ; Christodoulaki, Maria (2007)

Article

Οι εξελίξεις και οι εμφανισΘείσες νέες συνθήκες ζωής κατά τις τελευταίες δεκαετίες, εξελίξεις και συνθήκες πολιτικές, κόινωνικές, οικονομικές, δημογραφικές, περιβαλλοντολογικές, πολιτιστικές, δημιούργησαν πολλές, ιδιότυπες και sui gencris ανάγκες, τις οποίες σπεύδουν να καλύψουν εν τω μέτρω του εφικτού τα σύγχρονα Κράτη Δυτικού Τίιπου, (δηλαδή Κράτη Δικαίου και Πρόνοιας), είτε διότι οι Πολίτες αδυνατούν να τις καλύψουν. είτε διότι αυτά τα ίδια πρέπει να δικαιώσουν την αποοτολή τους ως Κρατών Δικαίου και Πρόνοιας

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/