Νέες προσεγγίσεις των αρμοδιοτήτων των Τοπικών Δομών

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2006)

Article

Είναι γενική η παραδοχή, ότι η Τοπική Α υτοδιοίκηση προσφέρεται περισσότερο από ό, τι το Κεντρικό Κράτος, λόγω του μεγέθους των Πολιτικών και Διοικητικών της Μονάδων για την πειραματική (σε πρώτη φάση) εισαγωγή συμμετοχικών διαδικασιών και μεγαλύτερης σε έκταση και καλλίτερης σε ποιότητα ενεργού δράσης των Πολιτών, επί σκοπώ παραγωγής καλλιτέρου τοπικού εν γένει έργου.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/