Τοις Εντευξομένοις , η Ο εκσυγχρονισμός της Κρατικής Μηχανής προϋπόθεση ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2006)

Article

Είναι κοινός τόπος, ότι οι ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις συνιστούν αφ' εαυτών μία πολύτιμη πηγή «αιμοδοσίας» για όποιαδήποτε οικονομία, πολλώ δε μάλλον για οικονομίες μικρών Χωρών, Χωρών ταλανιζομένων υπό δημοσίων βαρών (δανείων κ.ά.) προς τρίτους, Χωρών μη διαθετουσών ευέλικτα διοικητικά σχήματα (σε Επίπεδο Κεντρικό, Περιφερειακό, Τοπικών Δομών) κ.ά.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/