Ανάπτυξη και ενημέρωση αγροτών: ανάγκη ταχύτερων βημάτων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2005)

Article

Τα Θέματα της Αποκέντρωσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν «αφ' εαυτών» ιδιαίτερη σημασία. Η σημασία του όμως αυτή περιλαμβάνcι κατά περιόδους μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω ειδικώτερων συνθηκών, υπό τις οποίες διατελεί μία Xώρα. Εκτιμάται, ότι η Χώρα μας διατελεί κατά την παρούσα χρονική περίοδο υπό ειδικές συνΘήκες για πολλούς και ποικίλλους λόγους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/