Τοις Εντευξομένοις, ή Η επόμενη ημέρα μετά την κυκλοφορία του ΕΥΡΩ

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2001)

Article

Η εξέλιξη της πορείας των ανΘρωπίνων κοινωνιών, των λαών και των κρατών έχει να επιδείξη ωρισμένες ημερομηνίες- ορόσημα κατά τις οποίες, επισυμβάντα κατ ' αυτές γεγονότα ηθελημένα ή μη, εναπέΘεσαν τα ίχνη και την σφραγίδα τους, λόγω της σημασίας και της σπουδαιότητάς τους επί του νοητού σώματος του ιστορικού γίγνεσθαι κατά τρόπο αμετακλήτως ανεξίτηλο,

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/