Η ταυτότητα των εφήβων στα σωφρονιστικά καταστήματα

Γεωργιάδης, Αλέξανδρος (2016)

Thesis

Η εφηβεία αποτελεί μία περίοδος στη ζωή μας κατά την οποία παρατηρείται έντονη συναισθηματική αστάθεια και πλήθος συγκρούσεων λόγω της βιολογικής ωρίμανσης που συντελείται. Οι αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση, στις νοητικές ικανότητες καθώς και συναισθηματισμό τομέα βιώνονται ως μια διαδικασία άγχους και ανησυχίας. Τα άτομα αυτής της ηλικίας καλούνται να προσαρμοστούν γρήγορα στα νέα δεδομένα και να ξεκινήσουν τη μετάβαση προς την ενήλικη πραγματικότητα. Πρόκειται για την περίοδο που οι αποφάσεις τους μπορεί να παγιώσουν συμπεριφορές και συνήθειες και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για την μελλοντική διαβίωσή τους.