Η κωδικοποίηση της διοικητικής νομοθεσίας

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1998)

Book chapter

Κωδικοποίηση ως γνωστόν είναι η συγκέντρωση σε ένα ενιαίο κείμενο (σώμα) νομοθετικών κειμένων διατάξεων και όρων συνθηκών που αναφέρονται στο αυτό θέμα. Κατ' άλλη διατύπωση, η κωδικοποίηση αποτελεί συστηματική εργασία κατάταξης των διαφόρων διατάξεων σε λογική σειρά και αλληλουχία, με τέτοιο τρόπο, ώστε το κείμενο που προκύπτει να είναι εύχρηστο και να μην περειέχει διατάξεις επαναλαμβανόμενες ή συγκρουόμενες.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/