Τοις Εντευξομένοις ή Η Ελληνική Οικονομία: η δημοσιονομική αρετή και το διακύβευμα εν σχέσει με τα νέα μέτρα διασωσής της

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2011)

Article

Οι ετερόκλητες, ραγδαίες και καινοφανείς εξελίξεις των τελευταίων μηνιόν επί του πεδίου της πολιτικής και της οικονομίας της Ελλάδος, άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. και η συνακόλουθη κρίση, (πολιτική, οικονομική, κοινωνική), εvδεχομένως να καταστήσουν «κενό γράμμα» τα διαλαμβανόμενα στο ανά χείρας κείμενο, όταν αυτό θα έχει δημοσιευθεί, δεδομένου, ότι από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει κατά τον ΑΙΣΩΠΟΝ.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/