Τοις Εντευξομένοις ή Περί Ετεροκλήτων Αφετηριών και Βίων Παραλλήλων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2009)

Article

Τα διατρέξαντα γεγονότα από την έκδοση του τεύχους 56 της ανά χείρας έκδοσης μέχρι την έκδοση του παρόντος είναι πολλά, ποικίλα και σημαντικά.Ελλείψει χώρου αναφέρονται εδώ δύο εξ αυτών : οι Ελληνικές Εκλογές και η Εκλογή των νέων Αρχόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμέσως μετά την κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας υπό του συνόλου των 27 Κρατών Μελών της.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/