Τοις Εντευξομένοις ή σκηνή πας ο βίος και παίγνιον

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2010)

Article

[Σκηνή γαρ πας ο βίος και παίγνιον, ή μάθε παίζειν την σπουδήν μεταθείς ή φέρε τας οδύνας]. Τα τρέχοντα γεγονότα, οικονομικά κυρίως, πέραν του δέους, το οποίο προκαλούν διά την επαύριον, αποτελούν μοιραίως αφετηρία πικρών σκέψεων και προβληματισμών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/