Τοις Εντευξομένοις ή Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης του Προγράμματος ''ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ''

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2010)

Article

Η Ελλάδα διατελεί, ως γνωστόν, από την 6η Μαϊου τρ. έτ. υπό «ιδιότυπο» καθεστώς συνεργασίας με την Ευρωπα'ίκή Ένωση και το ΔιεΘνές Νομισματικό Ταμείο,βάσει του Ν, 3845/6.5.2010 υπό τον τίτλο: Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα Κράτη Μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/