Τοις εντευξομένοις ή Λυσιτελής η νέα οικονομική ενίσχυση της Ελλάδος, αλλά επιβεβλημένες και νέες διαρθωτικές αλλαγές

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2012)

Article

Στερούμενη πλέον η Ελλάς, του «κέρατος της Αμαλθείας», της μυθολογικής αιγός και ως εκ τούτου μη δυναμένη θηλάζουσα εξ αυτού, ως άλλος ΖΕΥΣ, να αποκτήσει ό,τι επιθυμεί σήμερα υπό δεινή συγκυρία, (Πολιτική, Οικονομική, Κοινωνική), διέρχεται κατ' αυτάς διά των «Καυδιανών Δικράνων», ως μη όφειλε, ως άλλος στρατός των Ρωμαίων, όταν αυτός είχε ηττηθεί υπό των Σαμνιτών το έτος 321 π.Χ. στο Καύδιο των Απεννίνων ορέων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/