Τοις Εντευξομένοις ή τρέχουσα οικονομική κρίση: Αναγκαίες οι λυσιτελείς, επείγουσες, τελεσφόρες, ριζοσπαστικές, συλλογικές και βιώσιμες παρεμβάσεις

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2008)

Article

Η εν εξελίξει ευρισκομένη οικονομική κρίση πέραν των τεραστίων ερωτηματικών, τα οποία εγεννήθησαν περί τα αίτιά της, προκαλεί αναμφιβόλως πικρίες, ανησυχίες και φόβους όπου δήποτε γης, δεδομένης της αδυναμίας ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου της υπό οίου δήποτε.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/