Τοις εντευξομένοις ή Εν μέρει ενίκησαν και εν μέρει ηττήθησαν

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2009)

Article

Δικαστικές απoφάσεις ενίοτε, προ της αδυναμίας του Δικάζοντος Δικαστού να «τάμει» τον λόγον της αλήθειας και να αποδώσει μετά βεβαιότητας Δικαιοσύνη κατά το ορθόν Δίκαιον, αναφέρουν, ότι οι Διάδικοι, (ανεξαρτήτως αντικειμένου Δίκης), «εν μέρει ενίκησαν και εν μέρει ηττήθησαν ... ».

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/