Τοις εντευξομένοις ή Περί φόβου και προσδοκιών: βεβαιότητες και ανησυχίες

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2008)

Article

Η εν εξελίξει ευρισκομέvη δεινή οικονομική κρίση πέραν των τεραστίων ερωτηματικών, τα οποία γεννά περί τα αίτια της, προκαλεί αναμφιβόλως πικρίες, ανησυχίες και φόβους όπουδήποτε γης, δεδομένης της αδυναμίας ουσιαστικού και αποτελεσματικού ελέγχου της υπόοίουδήποτε.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/