Τοις εντευξομένοις ή η Ελληνική οικονομική απόβαση σε Χώρες των Βαλκανίων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2006)

Article

Έχει λεχθει κατά το παρελθόν, ότι «η άλλη » ενδοχώρα της Ελλάδος είναι τα Βαλκάνια, μετά των οποίων, τεχνικώς τουλάχιστον,η δυνατότητα προσέγγισης και επικοινωνίας είναι δεδομένη. Υπ' αυτή την έννoια το έντoνo ενδιαφέρον της Ελλάδος για την εν λόγω «ενδοχώρα » είναι προφανώς αυτονόητο και ως εκ τούτου παρέλκει όποιαδήποτε παράθεση σχετικών επιχειρημάτων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/