Τοις εντευξομένοις ή το αληθές διακύβευμα της οικονομικής κρίσης

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2009)

Article

Οι επερχόμενες εκλογές της 7ης Ιουνίου τρ. ετ. για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν «αποσύρει» μερικώς το ενδιαφέρον των Βρυξελλών από τα θέματα «διαχείρισης» σε Κεντρικό Επίπεδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/