Τοις εντευξομένοις ή Περί ναυαγίων και ανθρωπίνων ονείρων...

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2003)

Article

'Εχει λεχΘεί, ότι το παρελθόν ασκεί δεινήν επίπτωση επί του παρόντος και, πέραν ενός ορίου, το προσδιορίζει. Τ αξίωμα έχει βεβαίως εφαρμογή και επί του λήγοντος σωυηρίου έτους 2003 μ.Χ. το οποίο μας εγκαταλείπει μεστό γεγονότων, ποικίλλης μορφής, έντασης και υφής και υπό μερικών έχει ήδη χαρακτηρισθεί, τουλάχιστον επί ευρωπαϊκών θεμάτων ως annus horribilis.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/