Τοις εντευξομένοις ή οράματα, στόχοι και αγώνες δέκα ετών...

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2005)

Article

Σκήνη γαρ πας ο βίος και παίγνιον, ή μάθε παίζειν την σπουδήν μεταθείς ή φέρε τας αδύνας. Όταν τον Ιούνιο του σωτήριου έτους 1995 ανησυχίες, σκέψεις, οράματα των αείμνηστων Ευγενίας και Γεωργιου Κ. Αθανασόπουλου, το υπογραφόντος το παρόν, του Επαμ. Γ. Αθανασόπουλου και εκλεκτών Συνεργατών ενεδύοντο την μορφή των κειμένων του Α' τεύχους της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, υπήρχε η βεβαιότης περί των ευγενών προθέσεων του Εκδότου, η αβεβαιότητα περί της μελλοντικής τύχης και η αμφιβολία των Τρίτων περί της επιτυχούς πορείας του νέου εκδοτικού εγχειρήματος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/