Τοις εντευξομένοις ή Περί μεταρρύθμισης του προύπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία μεταλλασσόμενη Ευρώπη

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2007)

Article

Έπειτα από πρόσκληση της Αντιπροσωπείας της Ευραπαϊκής Επιτροπής της οποίας προϊσταται ο κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος, η αρμόδια για τον Προϋπολογισμό και τον Δημοσιονομικό Προγραμματισμό Επίτροπος της Ευρωπαικης Ένωσης κυρία Dalia GRYBAUSKAΙTE επισκέφθη τον παρελΘόντα Νοέμβριο την Αθήνα , και συμμετέσχε σε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: Η μετταρύθμιση του προϋπολογισμού σε μια Ευρώπη που αλλάζει, εκθέσασα τις απόψεις της.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/