Τοις εντευξομένοις ή Περί Ανεξαρτήτων Αρχών

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2015)

Article

Οι Ανεξάρτητες(Διοικητικές) Αρχές, (Independent Regulators-Agencies, Quangos, Authorites Administratiνes Independantes, Autoridades Administratiνas Independientes), με την τρέχουσα μορφή τους, ανάγουν την γένεσή τους στις αρχές του 20ου αιώνα (Η.Π.Α.), έκτοτε δε η σύστασή τους σε διάφορα Κράτη έχει γενικευθεί, της Ελλάδος περιλαμβανομένης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/