Τοις εντευξομένοις ή Περί Οίκων και οικιών εμπιπραμένων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2011)

Article

Η εν εξελίξει διατελούσα οικονομική κρίση, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εσωτερικό επίπεδο , λόγω του μεγέθους της, αλλά και λόγω άλλων παραμέτρων και εκφάνσεων της, δεν επιτρέπει αισιόδοξες σκέψεις για την τελική απόληξή της.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/