Θεσμικό πλαίσιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Τεύχος Α'

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1990)

Book

Η έκδοση της ανά χειρας εργασιας απευθύνεται κυριως προς τους Φοιτητές εκεινους που παρακολούθησαν το Μάθημα «Θεσμικό Πλαισιο Δημοσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών». Η ριζική αναδιάταξη του αρχιιωύ κειμένου της Α' έκδοσης του έτους 1985 κριθηκε επιβεβλημένη για την πληρέστερη παρουσlαση των σχετικών θεμάτων, όπως άλλωστε επιβεβλημένος κριθηκε και ο εμπλου τισμός της όλης εργασιας με νέα θέματα (Δημόσιες Επιχειρήσεις σε άλλες χώρες - και όχι μόνο ευρωπαϊκές -, ιδιωτικοποιηση, διεθνείς και εθνικοι Οργανισμοι για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις κ.λ.), που περιλαμβάνονται στο Τεύχος Β'. Ο γράφων έχει σαφή επιγνωση των ελλειψεων της ανά χειρας εργασιας, αλλά ελπιζει ότι αυτή «υπηρετει» τουλάχιστον τρέχουσες διδακτικές ανάγκες, «λειτουργει» ως ερέθισμα για περαιτέρω αναζητήσεις και «εμπλουτιζει» την φτωχή, άλλωστε, ελληνική βιβλιογραφία για τα συναφή θέματα, έστω και με την αντικρουση των εκτιθέμενων σκέψεων και στοιχείων.

Collections:
Copyright © Σμπίλιας
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © Σμπίλιας