Η δημοσιότητα

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1996)

Book

Τα θέματα της Δημοσιότητας (με την ευρύτερη έννοια του όρου) ως τελικού προϊόντος και των Μέσων, Διαδικασιών και Τεχνικών, που την «παράγουν », δεν έχουν αποτελέσει στην Ελλάδα αντικείμενο εκτενούς, ενδελεχούς και συστηματικής έρευνας και μελέτης. Το γεγονός αυτό επιδέχεται σειρά ερμηνειών, όπως η βραδεία τεχνολογιKή εξέλιξη του Τύπου, η με πολλή καθυστέρηση (σε σχέση ακόμη και με πλέον υποανάπτυκτες Χώρες) «εισβολή » της Τηλεοράσης στην Ελλάδα, η αδιαφορία του ευρέος κοινού για την κατάσταση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, η «αναξιοπιστία» των Μέσων, η συνειδητή ή μη προτεραιότητα άλλων κοινωνικών θεμάτων κ.λ.

Collections:
Copyright © Κων. ΓΕ. Αθανασόπουλος
Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright © Κων. ΓΕ. Αθανασόπουλος