Ουσιώδης ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1980)

Animation

Η αλήθεια για τις δυνατότητές και την πραγματική κατάσταση της οικονομίας μας, ταυτίζεται με το συμφέρον του Έθνους" ετόνισε ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Προβολής Ελληνικής Οικονομίας Καθηγητής κος Σταύρος Κατράκης κατά την διάρκεια δεξιώσεως που έδωσε στις 15 Μαρτίου ε.ε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών προς τιμήν του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Προβολής Ελληνικής Οικονομίας (ΣΕΠΕΟ) Καθηγητού κου Ιερώνυμου Πίντου. Και εξήγησε ότι μόνη η δύναμη της αληθείας είναι ικανή να καταλύσει τη "συστηματική αμφισβήτηση και την έλλειψη αποφασιστικότητος που κατατρύχουν τον δημόσιο βίο μας". Ό κ. Κατράκης ανεκοίνωσε έπι τn ευκαιρία, ό,τι η Συντoνιστική Έπιτρoπή, αναλαμβάνει τον αγωνα κινητoπoιήσεως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την περιφρούρηση της έθνικης παραγωγής, έν συνεργασία με τό κράτος και χωρις κρατική επιχορήγηση.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/