Θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης. 2ος τ.

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2004)

Book

Collections:
© Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ