Ειδικά θέματα διοίκησης προσωπικού και επικοινωνίας

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1999)

Book

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/