Ανέκδοτο σημείωμα για τον κτήτορα της Μονής της Παναγίας της Αχειροποιήτου του Παγγαίου: το πρόβλημα της ιστορικής παρουσίας του οσίου Γερμανού, της αρχαιότητας της μονής και των σχέσεών της με τη Μακεδονική δυναστεία

Katsaros, Vasilis (1994)

ανάτυπο

Article

Α la fin du manuscrit D 309 (Sofia) provenant de la bibliotheque du monastere de la Vιerge Acheiropoietos du Pangee, une note α ete sauvee concemant une etude autour dufondateur du monastere, St. Germain. Dans cette etude sont presentes le texte et les problemes relatifs α Ι' oeuvre et lα vie dufondateur du monastere. L'auteur soutient que St. Germain etait proche de lα cour de Byzance sous I'empereur Vasilios Ι et qu'il α servi au projet de christianisation de Skιves. Lors d'une de ses mission, d'apres lα tradition orale du monastere, St. Germain serait mort loin de ce monastere qu' ίl avait fonde. Il α ete enterre sur lα place de I'eglise de Saint Germain de Prespa. Vasilios ΙΙ Voulgaroktonos afin d' honorer Ι 'ouvre de St. Germain dans le domaine de lα politique etrangere de Byzance, s'est charge de Ι 'organisation αιτ:hίtecturαΙe de son monastere et de I'endroit οΙι ίl α ete enterre. Liι ίl afonde une petite eglise, vers 1006 [=10Ι6? Ι; cette date nous kι trouvons indiquee sour une inscrίption de /743. St. Germain est represente sur une fresque du I2eme siecle dans une petite niche de /'eglise.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/