Προδρομικά αποσημειώματα: βραχέα χρονικά σημειώματα τεσσάρων κατάστιχων της μονής Τιμίου Σταυρού Προδρόμου Σερρών των ετών 1730-1806 μετά "παραρτήματος" δύο γραμμάτων: "ζητείας" και επικυρώσεως

Katsaros, Vasilis (2013)

ανάτυπο

Book chapter

Ή επανεμφάνιση των έλληνικων χειρογράφων που αφαίρεσαν οί Βούλγαροι απο τις δύο μεγάλες μονες τού Μακεδονικού χώρου, της Παναγίας Άχειροποιήτου τού Παγγαίου (της επονομαζομένης Κοσίνιτσας) και τού Τιμίου Προδρόμου τοϋ Μενοικείου σρους των Σερρωνι, μας επιτρέπει σήμερα νά μελετήσουμε τα δεδομένα των δύο βιβλιοθηκων, ανεξάρτητα απο το ζήτημα της επιστροφης των κλεμμένων χειρογράφων και κειμηλίων που αποτελεί αιτημα όλόκληρου τού έλληνικού λαού και Ιδιαίτερα των κατοίκων των περιοχων Σερρων και Δράμας και το όποίο άρμόδιοι να διευθετήσουν είναι οί ύπεύθυνες Κυβερνήσεις των δύο γειτονικων Κρατων. Είναι, συνεπώς, ευρύτατα γνωστο το ίστορικο τού ανοιχτού αυτού ζητήματος.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/