Χρηματοοικονομική λογιστική : Πρακτικές εφαρμογές

Tsaklanganos, Angelos (2008)

Book

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει μια σειρά από παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις, ώστε να βοηθήσει τον φοιτητή της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής να ασχοληθεί με πρακτικά προβλήματα και εφαρμογές και να εμπεδώσει έτσι καλύτερα την ύλη που διδάσκεται στο σχετικό μάθημα. Το βιβλίο αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα βιβλία Χρηματοοικονομική Λογιστική 1 και 2 που περιέχουν και την σχετική θεωρία και να χρησιμοποιείται κυρίως για επαναλήψεις και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών αποφεύγοντας έτσι και οποιαδήποτε άλλη εξωτερική βοήθεια. Στην συγκέντρωση της ύλης βοήθησαν με ασκήσεις και προβλήματα ιδιαίτερα οι συνεργάτες μου στον Τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων: Αικατερίνη Σιγάλα, Ιορδάνης Φλωρόπουλος, Χρήστος Νεγκάκης, Χαράλαμπος Σπαθής, Δημήτριος Κουσενίδης, Αντώνιος Δελατόλλας και Παναγιώτης Ταχυνάκης. Όλους αυτούς τους ευχαριστώ θερμά. Σημαντική ήταν επίσης η βοήθεια των φοιτητών Γιάννη Γιαννίση, Δήμου Γκιργκινούδη, Γιάννη Καρυστινού, Μαρίας Κιαρτζή και Βαγγέλη Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την διόρθωση και παραβολή των περισσοτέρων χειρογράφων. Πολλές ευχαριστίες επίσης στην Μαρία Αποστολοπούλου, η οποία δακτυλογράφησε πολλές φορές τα χειρόγραφα του βιβλίου αυτού. Τέλος θα πρέπει να ευχαριστήσω τους φοιτητές του πρώτου έτους, οι οποίοι στα τελευταία χρόνια με τις ερωτήσεις και το ενδιαφέρον τους αποτέλεσαν συνεχή πηγή παρότρυνσης και ενθάρρυνσης για την ετοιμασία και έκδοση του βιβλίου αυτού. Την επιμέλεια και συντονισμό της ύλης και του βιβλίου αυτού είχε ο Νέστωρ των συνεργατών του Τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων Αρτίν Καλουστιάν, στον οποίο αφιερώνεται το βιβλίο αυτό.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/