Θεωρία και λογιστική κόστους : για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Tsaklanganos, Angelos (1995)

2η έκδ.

Book

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού είναι προϊόν της διδασκαλίας, του αντικειμένου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιδιώκει να συμπληρώσει τα κενά στην υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία της θεωρίας και Λογιστικής Κόστους με την προσφορά ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου βοηθήματος. Το βοήθημα αυτό προορίζεται για τους σπουδαστές των Οικονομικών Επιστημών αλλά και για όλους όσους ασχολούνται με τον υπολογισμό του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών. Καταβλήθηκε προσπάθεια να δοθούν πολλά παραδείγματα όπως επίσης πολλές ερωτήσεις και προβλήματα στο κάΘε κεφάλαιο ώστε να είναι ευκολότερη η κατανόηση και η εκμάΘηση της ύλης που παρουσιάζεται. Πολλοί εβοήθησαν στην έκδοση του βιβλίου αυτού. Διαρκής παρότρυνση και πηγή δυνάμεως και εμπνεύσεως υπήρξε το ενδιαφέρον των φοιτητών και ο ενΘουσιασμός και ο ζήλος τους για μάΘηση. Θα πρέπει όμως να ευχαριστήσουν lJIafrcpa δυο άριστους φοιτητές του οικονομικού τμήματος της Σχολής, τον Πρόδρομο Σκενδέρογλου και τον Λεωνίδα Τοσίδη για την πολλαπλή αμέριστη και ακούραστη βοήθεια στην ετοιμασία της ύλης. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου κυρία Ευγενία Πετρίδη-Μπεσλεμέ, τον κύριο Ιορδάνη Φλωρόπουλο, και τον κύριο Χρήστο Γαβριήλογλου που βοήθησαν, διάβασαν και προσέφεραν διορΘώσεις και σχόλια απo κείμενο του βιβλίου αυτού. Τελευταία, αλλά πρώτα από όλους πρέπει να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου Αφροδίτη και τις κόρες μου Γεωργία και Λίνα που με υπομονή και καρτερικότητα στερήθηκαν την παρουσία μου για αρκετό καιρό.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/