Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. τ. 3ος

Tsaklanganos, Angelos (2013)

2η έκδ.

Book

Η έκδοση αυτή της Χρηματοδότησης και Αξιολόγησης Επενδύσεων ΠΙ, περιλαμβάνει πολλές διορθώσεις λαθών και συμπληρώσεις που βελτιώνουν την προηγούμενη έκδοση. Αναμορφώθηκε σημαντικά το κεφάλαιο 10 για τα Swaps ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις σημερινές ανάγκες των αγορών χρήματος και κεφαλάιων. Κατεβλήθη προσπάθεια η παρουσίαση της ύλης να είναι πιό ευκρινής ενάγνωστη και κατανοητή γι' αυτό δίδονται πολλά παραδείγματα, διαγράμματα και ασκήσεις . Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για προχωρημένους φοιτητές και σπουδαστές της Χρηματοοικονομικής των Α.Ε.1. και Τ.Ε.1. της χώρας μας αλλά και σπουδαστές άλλων σχολών και οικονομολόγους γενικότερα, και υπεύθυνους της οικονομικής διεύθυνσης των επιχειρήσεων . Την τεχνική επιμέλεια είχε της ύλης είχε η Δέσποινα Κυριακίδη την οποία και θερμότατα ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης τον Νίκο Πορφύρη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τον Δημήτρη Γαβριήλ για τα πολύτιμα σχόλια και παρατηρήσεις στο κεφάλαιο 10.

Collections:
© 2008, 2013
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2008, 2013