Επιχειρηματικό σχέδιο διαδικτυακού παντοπωλείου στην Κύπρο

Nicolaides, Evis (2013)

Σε αυτή την διατριβή μελετήθηκε η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής ιδέας για την αγορά της Κύπρου. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για ένα διαδικτυακό παντοπωλείο/υπεραγορά με έδρα την Πάφο και δυνατότητα επέκτασης της σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Όλα αυτά έγιναν με αφορμή την "στέρηση" της αγοράς του νησιού και ειδικά της επαρχίας Πάφου από ένα διαδικτυακό παντοπωλείο/υπεραγορά. Αρχικά έγινε έρευνα στην εγχώρια αγορά του νησιού και συγκεκριμένα μόνον στις ελεύθερες περιοχές. Ετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο ήταν στοχευόμενο σε συγκεκριμένα ερωτήματα για να μπορεί να αναπτυχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο ρεαλιστικά. Τα ερωτηματολόγια σκορπίστηκαν σε 330 καταναλωτές στρατηγικά έτσι ώστε να διαφανεί ο σωστός αντίκτυπος από το κοινό για αυτή την επιχειρηματική ιδέα. Στην συνέχεια έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας όπου διαφάνηκε ότι ο βασικότερος ενδοιασμός του κόσμου της Κύπρου για την διαδικτυακή υπεραγορά / παντοπωλείο έχει να κάνει με την ασφαλή συναλλαγή και με την εμπειρία της αγοράς και της σωστής επιλογής. Αυτό υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές δεν είναι εξοικειωμένοι με την διαδικτυακή αγορά. Επίσης νιώθουν επιφυλακτικοί μήπως εξαπατηθούν ή / και ανασφάλεια για την έκθεση των προσωπικών τους στοιχείων στο διαδίκτυο. Μελετήθηκε η εσωτερική ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου. Πιο αναλυτικά περιγράφηκε η επιχείρηση που προτείνεται, τα προϊόντα και υπηρεσίες της, οι τρόποι πληρωμής που θα επιτρέπονται στο διαδίκτυο, η πολιτική της εταιρείας γενικότερα και η τοποθεσία της. Επίσης έγινε εξωτερική ανάλυση, ανάλυση του ανταγωνισμού, της αγοράς, ανάλυση ΔΑΕΑ (Swot) και περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε η στρατηγική της εταιρείας, το πλάνο μάρκετινγκ της, η στρατηγική της διαφήμισης της και το διοικητικό πλάνο που θα την κυβερνά. Τέλος μελετήθηκε το οικονομικό πλάνο της επιχείρησης , έχει γίνει ανάλυση ευαισθησίας σε τρία διαφορετικά σενάρια (κανονικό, αισιόδοξο και απαισιόδοξο) λειτουργίας της για περίοδο τριών χρόνων και έδειξαν και τα τρία ότι παρόλο των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί αλλά και της μικρής αγοράς η επιχείρηση μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει με επιτυχία. Στα επόμενα κεφάλαια θα ακολουθήσουν με λεπτομέρεια, τα αποτελέσματα της έρευνας στην εγχώρια αγορά, η μελέτη του επιχειρηματικού σχεδίου και τα τρία πίθανά σενάρια που ενδεχομένως να περάσει η επιχείρηση στην περίπτωση υλοποίησης της.