Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος στο διεθνές σύστημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με στρατηγικό περιεχόμενο;

Klapsis, Antonis (2012)

Article

Η πληρέστερη κατανόηση του ελληνικού εμφυλίου πολέμου προϋποθέτει την εξέτασή του στο ευρύτερο διεθνοπολιτικό πλαίσιο της εποχής. Πράγματι, μολονότι ο εμφύλιος υπήρξε κατ’ αρχήν μία αναμέτρηση – ιδεολογική, πολιτική και στρατιωτική – εσωτερικού χαρακτήρα, οι διεθνείς του πτυχές ήταν τόσες και τέτοιας σημασίας, ώστε να είναι αδύνατον να απομονωθεί από τα τεκταινόμενα σε διεθνές επίπεδο. Η σύγκρουση, με άλλα λόγια, ήταν μεν εμφύλια, επηρεάστηκε όμως από τις διεθνείς εξελίξεις κατά τη διάρκεια αλλά και αμέσως μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ ταυτόχρονα άσκησε (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) τη δική της επιρροή στο – εξαιρετικά ρευστό και κατά συνέπεια ακόμα υπό διαμόρφωση – διεθνές σύστημα της δεκαετίας του 1940.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/