Φιλελευθερισμός και ευρωπαϊκή ενοποίηση: ένας διαχρονικός στρατηγικός προσανατολισμός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 1930-1979

Klapsis, Antonis (2014)

Τριμηνιαία επιθεώρηση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

Article

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη Μικρασιατική Καταστροφή και την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης, η χάραξη και η άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής βασίστηκε σχεδόν απαρέγκλιτα στην εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου.Ταυτόχρονα, η υποστήριξη της ανάγκης αποτελεσματικότερης οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας, η προώθηση της ιδέας της κοινά επωφελούς διεθνούς (παγκόσμιας και περιφερειακής) συνεργασίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/