Η οικονομία ως επιστήμη της ηθικής: η απομάκρυνσή της από τον στόχο αυτόν, μια βασική αιτία της τρέχουσας οικονομικής κρίσης

Vliamos, Spyros (2012)

Article

Πρόσφατα ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Γ. Μαντζαρ[δης σε κείμενο του ασχολήθηκε με τον άνθρωπο και τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς του στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Στο κείμενο αυτό ο συγγραφέας συνέδεσε, ορθά κατά τη γνώμη μου, την μόλυνση του περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρ[ζει ως το ευρύτερο σώμα του ανθρώπου, με την μόλυνση της ψυχής και του σώματός του,υπό την έννοια ότι η μόλυνση αυτή αντανακλάται στον άνθρωπο και αποτυπώνεται στην ψυχή και στο σώμα του. Η άποψη που διαπερνά ολόκληρο το κείμενο συμποσούται στην φράση 'δεν μπορεί να μολύνεται ο άνθρωπος και να παραμένει αμόλυντο το περιβάλλον', η δε μόλυνση του ανθρώπου δημιουργείται με την μόλυνση του νου του, ο οποίος αποτυπώνει τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Η μόλυνση δε του νου προκαλείται από την ανάμειξη των νοημάτων με τα πάθη.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/