Η οργανωσιακή κουλτούρα και ο βαθμός ασάφειας και συγκρουσης ρόλων στην ιδιωτική περίθαλψη της Κύπρου

Kassini, Afrodite ; Pavlakis, Andreas (2012)

Working Paper

Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα σύνολο αξιών, πεποιθήσεων, προτύπων και υποθέσεων που ενστερνίζονται όλα τα μέλη ενός οργανισμού. Συναντάται στη φιλοσοφία, στους σκοπούς, στις λειτουργίες αλλά και στη δομή του κάθε οργανισμού. Σύμφωνα με τον Schein(1980), ο οποίος διατύπωσε τον πληρέστερο ορισμό, οργανωσιακή κουλτούρα είναι "ένα δομημένο σύνολο από βασικές παραδοχές που έχουν εφευρεθεί, ανακαλυφθεί ή αναπτυχθεί από μια ομάδα του οργανισμού, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής ή εσωτερικής ολοκλήρωσης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/