Βασικές αρχές του marketing. 1ος τ.

Tsaklanganos, Angelos (2012)

Book

Το βιβλίο αυτό είναι μια νέα και βελτιωμένη έκδοση του αρχικού μου βιβλίου, "Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ", του 1980.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/